Open Menu Close Menu

Corona update: would you like to schedule a visit? Please contact your contact person directly or fill in the contactform.

Mifa extrusion aluminium

Övriga Tekniker

För specifika produkter förfogar Mifa också över andra tekniker, så som mekanisk fastsättning, limning, lödning, hermetisk förslutning, att lägga på skyddande folie, böja, maskera och måla.

Med vår kunskap och erfarenhet kan vi använda rätt teknik för varje produkt. Om det behövs hyr vi in specifik kunskap eller teknik.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace