Open Menu Close Menu

Corona update: would you like to schedule a visit? Please contact your contact person directly or fill in the contactform.

Mifa extrusion aluminium

Alltid den bästa legeringen för era aluminiumprodukter

 

Mifas precisionsprofiler finns i olika metallegeringar. Den bästa möjliga slutprodukten börjar ju med valet av rätt material.

Mifa är specialiserat på precisionsextruderingsprofiler i magnesium och aluminium. Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att välja rätt legering till varje produkt. Vi levererar bl.a. våra profiler till företag inom industritillverkning, flyg- och rymdindustrinoch upphängning, där man ofta väljer särskilda aluminiumlegeringar för en hög material- och slitstyrka. Även en legerings formbarhet är ofta styrande vid det slutgiltiga valet av material.

Råd vid val av det rätta materialet

I alla lägen ger våra ingenjörer gärna råd om den bästa lösningen för just er produkt. Då sammanförs vår expertis om bl.a. extrudering och metallblandningar med kundernas marknads- och produktkunskaper, så att en optimal produkt kan skapas. Co-engineeringär något som vi under flera år med framgång har tillämpat tillsammans med våra kunder.

Dörrposten i aluminium till cockpitten på Airbus A350 har tillverkats i legering 7020 så att den inte bara är väldigt stark, utan även har en snyggt bearbetad yta.
Åt Max-Planck-institutet tillverkar vi en produkt som används på CERN. Den har tillverkats i en legering 6060 och har en tjocklek på 0,4 mm och en tolerans på endast ±0,02 mm!

 

Precisionsprofiler i aluminium

Mifa levererar precisionsprofiler med de mest komplexa formerna, i olika aluminiumlegeringar. Tack vare vår noggrannhet och de fria formerna kan formgivarna kringgå i stort sett alla begränsningar och standardnormer. Extrudering ger förresten inte bara frihet vad gäller formen, utan det är dessutom en mycket förmånlig tillverkningsteknik. Kostnaderna för en extruderingsmall är nämligen relativt låga. Om så önskas kan Mifa även ge stöd under formgivningsprocessen och vid valet av de rätta aluminiumlegeringarna.

Hjälp med att välja aluminiumlegeringar

För ett optimalt slutresultat är valet av rätt aluminium- eller magnesiumlegering av stor vikt. Med över 530 registrerade aluminiumlegeringar är urvalet ofta överväldigande. Hos Mifa har vi kunskaper om en stor del av dessa legeringar så att vi vet vad som är det bästa valet.

Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att välja rätt sammansättning till varje produkt. Mifa extruderar standard följande aluminium- och magnesiumlegeringar. Andra legeringar går också att få på begäran.

Aluminiumlegeringar

Legering nr. Specifikation
6xxx-familjen Aluminium-magnesium-kisel-familjen. Denna familj är för närvarande den mest mångsidiga legeringen. Alla varianter går bra att värmebehandla, går mycket bra att forma, svetsa och de är utmärkt beständiga mot korrosion. Dessutom är de relativt starka.
EN AW 6060
(Al MgSi)
En av de vanligaste aluminiumblandningarna om styrkan inte är så viktig. 6060 går bra att forma, har en mycket bra yta som lämpar sig för de flesta ytbehandlingar och som dessutom går att svetsa. 6060-legeringen kan i princip användas överallt, men den används framför allt vid tillämpningar där produkten är synlig. Som till exempel till inredningsdelar i flygplan, industriella tillämpningar, etc.

 • Styrka: genomsnittlig
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: bra
EN AW 6063
(Al Mg0.7Si)
Nästan identisk med den ovan beskrivna 6060-legeringen, men den högre andelen magnesium ger 6063 bättre mekaniska egenskaper än 6060.
 • Styrka: genomsnittlig
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: bra
EN AW 6005A
(Al SiMg(A))
Jämfört med de ovannämnda aluminiumlegeringarna har 6005A utmärkta mekaniska egenskaper, men den har en något sämre yta.
 • Styrka: genomsnittlig
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: hyfsat-bra
EN AW 6061
(Al Mg1SiCu)
6061 är en legering som ofta används i USA. Den har mycket goda mekaniska egenskaper, men en sämre yta och den är svårare att pressa jämfört med de andra 6xxx-varianterna. Något starkare än många andra 6xxx-varianter (styrkan ligger mellan 6005 och 6082).
 • Styrka: genomsnittlig
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: måttligt
EN AW 6082
(Al SiMgMn)

Mycket goda mekaniska egenskaper och starkare än de andra varianterna i 6xxx-serien. Svårare att pressa, vilket gör att den inte kan användas i komplexa profiler.

 • Styrka: genomsnittlig-bra
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: dåligt
EN AW 6463 Jämförbar med 6063, men ger möjligheter till en mycket snygg yta med reflekterande egenskaper (speglande). Går dessutom mycket bra att pressa.
 • Styrka:
 • Formbarhet:
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet:
 • Ytans skick:
   
7xxxx-familjen Denna familj används främst inom flygindustrin och kännetecknas av att den har zink som primärt legeringsmedel. Dessutom kompletteras 7xxx med mindre mängder magnesium och koppar, så att den går bra att pressa och blir mycket stark.
EN AW 7020
(Al Zn4,5Mg1)
Genom sin styrka används den mycket ofta inom flyg- och rymdindustrin.

Typiskt för 7020 är slutstyrkan efter svetsning, som uppgår till 80 % av styrkan. Aluminiumet återställer sig självt, så att säga. Det finns ingen annan aluminiumlegering som har denna kvalitet. Således ett ovanligt pålitligt val för svetsade delar som måste upprätthålla sin styrka. Tänk på strukturella konstruktioner, byggnadskonstruktioner, men inte minst på användningen i strukturella delar för flyg- och rymdindustrin. Mifa har till exempel tagit fram en del till en zeppelinare i denna legering. Efter ca 3 månaders ”återhämtning” hade delen fått tillbaka önskade 80 % av sin styrka.


 • Styrka: hög
 • Formbarhet: hyfsad - bra
 • Korrosionsbeständighet: hyfsad
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: måttligt
EN AW 7022 Mycket stark aluminiumblandning, även om 7075 är ännu starkare. Genom materialstyrkan går det dock inte att tillverka ihåliga profiler med denna legering.
 • Styrka: hög
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: dålig-måttlig
 • Svetsbarhet: måttlig
 • Ytans skick: måttligt
EN AW 7075
(Al Zn5,5MgCu)
Genom sin styrka används den mycket ofta inom flyg- och rymdindustrin. Utmärkta mekaniska egenskaper och har ett bra motstånd mot materialtrötthet. Det är en av de mest använda aluminiumlegeringarna för (tungt belastade) konstruktioner. Genom materialstyrkan går det dock inte att tillverka ihåliga profiler med denna legering.

 • Styrka: mycket hög
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: hyfsad
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: måttligt
   
1xxx-familjen Den mest rena, kommersiellt tillgängliga aluminiumlegeringen med en renhet på + 99 %. Det gör den mycket väl beständig mot korrosion, men den är främst känd för sin elektriska ledningsförmåga.
EN AW 1070 Den enda variant som Mifa har standard inom denna serie är 1070. Genom sin elektriska ledningsförmåga är den (nästan) det obligatoriska valet för många elektroniska tillämpningar.
 • Styrka: låg
 • Formbarhet: bra / utmärkt
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet: hyfsad
 • Ytans skick: bra
   
2xxx-familjen En aluminium-kopparlegering som kännetecknas av sin styrka och goda beständighet mot metalltrötthet. Den är dock dåligt till måttligt beständig mot korrosion, vilket gör att den ofta kläs med en ren legering, eller måste få någon annan slags ytbehandling.
EN AW 2024
(Al Cu4SiMg1)
Den enda variant i 2xxx-familjen som Mifa alltid har hemma är 2024. Denna legering används dock alltmer sällan, eftersom 6xxx- och 7xxx-familjerna i allmänhet har bättre egenskaper än (de äldre) 2xxx-legeringarna. 2024 ger ett bra styrke-viktförhållande och är väl beständig mot metalltrötthet. En av de mest använda aluminiumblandningarna inom flygindustrin, även om man allt oftare väljer 6xxx- eller 7xxx-varianterna i stället. Standard inte särskilt väl beständig mot korrosion, kläs därför ofta med en korrosionsbeständig aluminium.

 • Styrka: hög
 • Formbarhet: hyfsad
 • Korrosionsbeständighet: måttlig
 • Svetsbarhet: dålig
 • Ytans skick: dåligt
   
3xxx-familjen Med tillsatsen av mangan som viktigaste legeringskomponent blir denna legering bra mycket starkare än 1xxx-serien, men den går fortfarande mycket bra att forma.
EN AW 3003
(Al Mn1Cu)
En av de mest rena, kommersiellt tillgängliga aluminiumlegeringarna. Huvudlegeringsingrediensen är mangan, vilket gör 3003-legeringen cirka 20 % starkare än 1xxx-serien. Denna legering används huvudsakligen inom bilbranschen, i kylarna.
 • Styrka: måttlig
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: bra
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: bra

 

Magnesiumlegeringar

Legering nr. Specifikation
AZ 31 Magnesiums extremt låga vikt, i kombination med en stor styrka, gör det till ett mycket tilltalande alternativ till aluminiumlegeringar. Under lång tid var det problematiskt att extrudera magnesium, men under de senaste två decennierna och i synnerhet de senaste åren har utvecklingen gått med stormsteg, så att magnesium nu kan betraktas som en fullvärdig extruderingsprodukt. AZ31 innehåller en liten andel aluminium, vilket ger den bättre mekaniska egenskaper och ökar korrosionsbeständigheten.

 • Styrka: stark
 • Formbarhet: bra
 • Korrosionsbeständighet: bra (i kombination med rätt coating / ytbehandling)
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: hyfsat
AZ 61 AZ61-legeringen har liknande egenskaper som AZ31, men tillsatsen av en större andel aluminium ger en högre korrosionsbeständighet och en högre materialstyrka. Genom materialstyrkan går det dock inte att tillverka ihåliga profiler med denna legering.
 • Styrka: mycket stark
 • Formbarhet: hyfsad-bra
 • Korrosionsbeständighet: bra (i kombination med rätt coating / ytbehandling)
 • Svetsbarhet: bra
 • Ytans skick: hyfsat

 

Ytbehandling per metallblandning

I många fall får en extruderad aluminiumprofil en ytbehandling, för att till exempel förbättra korrosionsmotståndet eller för att förbättra eller eliminera andra produktegenskaper. Rätt behandling är ofta avgörande för tillämpningen. Mifa Surface Treatment är specialist på ytbehandlingar. Med alla faciliteter under ett och samma tak är Mifa väldigt väl utrustat för hela processen: från valet av legering till utveckling av prototyper och från produktion till efterbehandling (cnc-fräsning, ytbehandling, etc.).

Vill du veta mer?

Vet du inte exakt vilka aluminiumlegeringar som passar bäst för er produkt eller profil eller vill du samråda, helt utan förpliktelser, med en av våra ingenjörer? Det går bra att ringa oss på +31 (0)77-389 88 88. Om du har några frågor går det förstås också bra att fylla i kontaktformuläret.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace