Open Menu Close Menu
Mifa extrusion aluminium

Hållbarhet på Mifa

På Mifa anser vi att miljön är oerhört viktig. Som ett ledande företag inom aluminiumextrusion strävar vi efter att ständigt minska vårt ekologiska fotavtryck. För att minimera detta fotavtryck arbetar vi tillsammans med våra kollegor på en innovativ och hållbar arbetsmiljö. Vill du veta vad hållbarhet betyder för Mifa och vilka åtgärder vi vidtar? Läs då vidare nedan.

mifa aluminium duurzaamheid

Hållbarhet hos Mifa innebär att vi levererar och producerar all vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Mifa tar bland annat hänsyn till energiförbrukning, avfallshantering, vitalitet, säkerhet och hälsa för de anställda.

Energiförbrukningen för produktion av aluminium är hög. Å andra sidan har råvaran en mycket lång livslängd. Enligt International Aluminium Institute är inte mindre än 75 procent av det aluminium som någonsin producerats fortfarande i bruk. Kombinera detta med återvinning av materialet och det blir tydligt att aluminium är en hållbar råvara.

Skydd av människor och miljö med vårt nya sprinklersystem

Men på Mifa ser vi längre och fortsätter att utvecklas. Tidigare i år publicerade vi en rapport om installationen av ett nytt sprinklersystem i våra produktionshallar. Detta system skyddar människor och miljö i händelse av en begynnande brand. Den kylande effekten av dessa sprinklers begränsar utvecklingen av giftiga gaser. Detta gör att branden hålls liten i storlek. Detta begränsar inte bara skadorna på miljön, utan Mifa skapar också en säker och olycksfri arbetsmiljö för sina anställda.

Minskat avfall bidrar till en grön värld

Att utveckla en hållbar framtid kräver ett nytt tillvägagångssätt inom olika områden av vår verksamhet. Därför inledde vi i början av året ett antal utvecklingsåtgärder för att minska avfallet. Mifa har till exempel använt pappmuggar i flera år. Genom att ersätta dessa med hållbara muggar sparar vi inte bara kostnader utan undviker också att slösa material, vilket i slutändan är bättre för vår miljö.

Mifa har också en egen miljögata. Här separerar Mifa sina råvaror, vilket i slutändan gör det lättare att återvinna, och vi minskar också vår energiförbrukning.

Kunder och leverantörer prioriterar hållbarhet

Att bidra till en bättre miljö innebär också att se bortom den interna utvecklingen. Vi stöder därför projekt som syftar till att bidra till en hållbar framtid. Ett exempel på detta är NedTrains (NS) VIRM-projekt. Mifa levererar olika aluminiumprofiler för projektet, som är avsedda för modernisering av NS:s dubbeldäckare. Denna modernisering innebär att företaget helt och hållet kommer att avplocka och bygga om befintliga dubbeldäckartåg. NedTrain valde Mifa eftersom vi har all teknik i huset - från ytbehandling till maskinbearbetning - vilket innebär besparingar i både kostnader och energiförbrukning.

Tillsammans främjar vi hållbart arbete

Förutom den utveckling som nämns ovan finns det dussintals andra åtgärder som Mifa vidtar. Tänk till exempel på stimulansen av att cykla till jobbet eller användningen av elektroniska bilar, men också på skapandet av mångfald inom de olika (tekniska) avdelningarna. För att förverkliga allt detta är alla inom organisationen involverade i hela processen.

Dessutom stimulerar Mifa hemarbete när det är möjligt. Tack vare möjligheten att arbeta hemifrån kan vi se till att mindre trafik kommer till Mifa, vilket bland annat minskar våra C02-utsläpp.

Även tillsammans med det börsnoterade bolaget Aalberts - som Mifa är en del av - och andra aktieägare i Aalberts strävar vi efter excellens, innovation och prestanda på ett hållbart sätt, genom att minimera miljöpåverkan från våra industrier och främja företagsintegritet.

Tillsammans går vi mot en hållbar framtid.

Kontakta oss för mer information.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace