Open Menu Close Menu
Mifa extrusion aluminium

Nyheter

1975, för 45 år sedan, grundade Jan Aalberts företaget Mifa. Aluminiumprecisionsextrudering var då en så okänd teknik på marknaden, att Mifa nästan gick i konkurs efter ett år. Men ”what doesn’t kill you, makes you stronger”. Och det gällde definitivt Mifa. Med inställningen ”perform better every day”, utvecklades Mifa till en totalleverantör av profiler och komponenter till diverse marknader.

Vi är väldigt glada över att forskningsinstitutet INSCOPE denna månad kungjorde att Mifa nominerats för Erasmus Innovation Award.

Sedan 2013 har Mifa ett AS 9100-kvalitetscertifikat för flyg- och rymdfartsindustrin. För att få behålla detta AS 9100-certifikat så granskades Mifa igen i början av 2016 av Lloyds.

Den ökade efterfrågan på precisionsprofiler i aluminium och magnesium samt behandlingar och bearbetningar av dessa har gjort att Mifa beslutat att utöka produktionskapaciteten.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace