Open Menu Close Menu
Mifa extrusion aluminium

Nyheter

På Mifa anser vi att miljön är oerhört viktig. Som ett ledande företag inom aluminiumextrusion strävar vi efter att ständigt minska vårt ekologiska fotavtryck. För att minimera detta fotavtryck arbetar vi tillsammans med våra kollegor på en innovativ och hållbar arbetsmiljö. Vill du veta vad hållbarhet betyder för Mifa och vilka åtgärder vi vidtar? Läs då vidare nedan.

1975, för 45 år sedan, grundade Jan Aalberts företaget Mifa. Aluminiumprecisionsextrudering var då en så okänd teknik på marknaden, att Mifa nästan gick i konkurs efter ett år. Men ”what doesn’t kill you, makes you stronger”. Och det gällde definitivt Mifa. Med inställningen ”perform better every day”, utvecklades Mifa till en totalleverantör av profiler och komponenter till diverse marknader.

Vi är väldigt glada över att forskningsinstitutet INSCOPE denna månad kungjorde att Mifa nominerats för Erasmus Innovation Award.

Sedan 2013 har Mifa ett AS 9100-kvalitetscertifikat för flyg- och rymdfartsindustrin. För att få behålla detta AS 9100-certifikat så granskades Mifa igen i början av 2016 av Lloyds.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace