Open Menu Close Menu

Corona update: would you like to schedule a visit? Please contact your contact person directly or fill in the contactform.

Mifa extrusion aluminium

Precisionsextrudering för flygindustrin

EN-755-9 och EN-12020-2. De gångbara normerna för strängpressning av aluminiumprofiler. Dessa tillåter avvikelser på plus eller minus 0,15 mm eller mer. Mifa skrattar ut sådana normer med sin precisionsextrudering med toleranser till 0,02 mm och efterbehandlingar såsom ytbehandling och montering. Unikt för flygindustrin! Ger oanade möjligheter för strängpressade profiler och luftfartskomponenter.

Flygindustrin har fördel av måttfast extrudering

Massproduktion. Standardprodukter. Bristande noggrannhet. Det är ord som ofta faller när man frågar konstruktörer vilka egenskaper de tänker på vid strängpressning. Det behöver inte vara så. Mifa levererar från små till stora serier, bjuder måttarbete och precision, också vad det gäller räthet, vridning, koncentricitet, parallellitet, ytegenskaper och passning. Lägg därtill de utmärkta egenskaperna hos aluminium -någon efterbehandling krävs vanligen inte- och det är tydligt att precisionsextrudering är lämpad för många ändamål. Även som ersättning för andra tekniker och material.

Extrudering: vad är det?

Processen i ett nötskal: Matristillverkaren producerar en matris utgående från en ritning av profilen. Denna placeras i en strängpress. En ugn värmer upp en massiv stav av aluminium -eller magnesium- till ett par hundra grader. På så sätt blir materialet mjukt och klart att bli pressat genom matrisen. Detta sker under högt tryck. På andra sidan av matrisen kommer aluminiumet ut som en sträng i form av matrisens profil. Denna får svalna, och när allt råmaterial har tryckts genom matrisen dras den rät. Sedan kapas den och behandlas eventuellt vidare.

Precisionsextrudering: fyra viktiga faktorer för flygindustrin.

Precisionsextrudering är -namnet säger det redan- mycket noggrant arbete. Mifa tillämpar denna precisionsmetod regelbundet för sina kunder, som omfattar Airbus, Diehl och Boeing. Allt hänger på att kontrollera själva pressprocessen, metallens flöde genom matrisen. Härvid är fyra faktorer viktiga:

  • Kunskap om aluminiumlegeringens tillsatser. För pressning av den önskade flygplansprofilen krävs en optimal materialsammansättning. Mifa arbetar med legeringar som är viktiga för flygindustrin: 6061, 6082 och 7075.
  • Inte bara temperaturen varvid metallen pressas är av största vikt, det är också mycket viktigt att aluminiumämnet är lika varmt överallt. Temperaturen efter pressning och den följande kylningsprocessen är avgörande för profilens mekaniska egenskaper.
  • Pressens hastighet och tryck måste ställas in noggrant, beroende på profilens komplexitet, erfordrade tolerans och legeringssort. En delikat uppgift – särskilt vid en asymmetrisk profil är det omöjligt att utöva lika stort tryck överallt.
  • Matrisens konstruktion. Matrisen måste ha rätt form och samtidigt kunna tåla presstrycket.

Kunskap om särskilda lättviktsmaterial för flygindustrin

Inom alla dessa fyra faktorer har vi nu i nästan fyrtio år samlat kunskap och erfarenhet. Det är därför vi kan uppnå en sådan noggrannhet. Och garantera den. Inte bara vid gångbara legeringar som t.ex. 6060, utan även med legeringar som är särskilt viktiga för flyg- och rymdindustrin, såsom 6061, 6082 och 7075 och många fler. Med magnesiumlegeringar uppnår vi samma toleranser för kunder såsom Airbus, B/E, Diehl och Zodiac.