Open Menu Close Menu

Corona update: would you like to schedule a visit? Please contact your contact person directly or fill in the contactform.

Mifa extrusion aluminium

Delleverantör för flygindustrin

Mifa åtar sig gärna hela ansvaret vid framtagning och produktion av komponenter i aluminium och magnesium. Med vår teknologi, kunskap och erfarenhet kan vi producera de mest komplicerade former i aluminium, magnesium och andra material för flygindustrin, med toleranser till ± 0,02 mm. Genom kombinationen av precisionsextrudering, bearbetning, ytbehandling och montering bidrar vi till en kortare total produktionstid. I synnerhet inom flygindustrin är detta en viktig faktor. Eftersom vi producerar hela komponenten bär vi också hela ansvaret för varje levererad komponent. En tjänst som vi redan får utföra för Airbus, Stelia, FACC, Liebherr och andra spelare inom rymd- och flygindustrin.

Samordnad extrudering, bearbetning och ytbehandling

Under årens lopp har vi utvecklat oss till en effektiv framställare av mycket noggranna och komplicerade komponenter för flygindustrin. Genom vår kunskaper och erfarenhet vet vi vad som kommer att fungera eller inte. På så sätt har vi påtagligt kunna förbättra vissa komponenter för flygindustrin. Härvid är samordningen mellan strängpressning, bearbetning och ytbehandling av största vikt. Om vi kan pressa profilen med stor noggrannhet, besparar vi avsevärt på skärande efterbehandling. Erfarenheten har lärt oss vilka godstjocklekar som minimalt krävs hos en strängpressad profil för skärande bearbetning av olika material.

Kompletta flygplanskomponenter

Vi skriver vår egen mjukvara och tillverkar själv mallarna för våra CNC-maskiner. Varje profil är annorlunda och kräver ofta en specifik bearbetningsmetod. Särskilt om det gäller en synlig komponent. För detta använder vi CAD/CAM-program såsom Solid Works, Solid Edge och Unigraphics. Mifa avlastar sina kunder inom rymd- och flygindustrin genom att avlämna en komplett komponent. Därför har vi också tillägnat oss särskilda tekniker för flygindustrin. Tekniker som omfattar montering, böjning, borstning, bandslipning, tätning, lödning, svetsning och maskering. Med vår kunskap och erfarenhet vet vi vid varje produkt vilka tekniker som bör användas och hur de ska kombineras.

Ett exempel på en komponent för flygindustrin

För en av våra kunder tillverkar vi ett hölje för styrsystemet i ett flygplan. Elektrisk ledningsförmåga är därvid av största vikt; kundens önskemål var därför att produkten så mycket som möjligt skulle tillverkas i ett stycke, med så få skarvar som möjligt. Ursprungligen tillverkade kunden produkten av bockad metallplåt. På denna monterades diverse olika komponenter. Detta medförde mycket hantverk och monteringsarbete -varigenom ingen produkt var helt likadan som den andra- och produkten hade många skarvar. I nära samråd med konstruktörerna undersökte vi möjligheten att tillverka höljet med en kombination av strängpressning och bearbetning. Det hela ledde till en kreativ lösning med tre strängpressade delar som passar exakt ihop med laxstjärtskarvar och vidare endast har fyra lösa delkomponenter. Tillsammans med kunden har vi utvecklat en stabil process varvid varje produkt är likadan och kräver ringa monteringstid. Fördelar: en bättre slutprodukt mot reducerade kostnader.